Strona główna |  Dodaj do ulubionych | Napisz do nas
Rekrutacja
Kierunki i formy studiów
Rekrutacja 2013/2014 - studia stacjonarne
Rekrutacja 2013/2014 - studia niestacjonarne
Informacja dla kandydatek na kierunek Pielęgniarstwo studia pomostowe
Wymiany zagraniczne
Stypendia
Życie studenckie
Koła Naukowe
Informacje
Aktualności
Informacje ogólne
Kontakt
Władze Wydziału
Struktura Wydziału
Pracownicy
Instytucje współpracujace
Projekt:
Ratownik medyczny z licencjatem
Mapa dojazdu
English version
Studenci
Punkty ECTS
Skrzynka dla studentów
Informator
Decyzje Dziekana
Oceny
Plany zajęć
Pomoc materialna
Odpłatności studenckie
Ankieta ewaluacyjna
Prace licencjackie
Projekt Unii Europejskiej
Kompetencje zawodowe
licencjata pielęgniarstwa
Koło Naukowe
Serwisy
Bramka pocztowa
Galerie zdjęć
Formularz kontaktowy
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Temat
Treść
 
Akademia Techniczno - Humanistyczna Wydział Nauk o Zdrowiu w Bielsku - Białej realizuje Projekt

"Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych"


„Studia niestacjonarne "pomostowe" dla pielęgniarek i pielęgniarzy” . - czyli uzupełniające średnie wykształcenie do wyższego - licencjackiego. Uczestniczą w tym kształceniu absolwenci pięcioletnich liceów medycznych, którzy rozpoczęli naukę w roku 1980/81 lub póŸniej, dwu i dwu i pół - letnich medycznych szkół zawodowych oraz trzy - letnich szkół zawodowych. Oferujemy studia na wszystkich ścieżkach kształcenia ( A, B, C, D, E). Wydział Nauk o Zdrowiu realizuje w pełni standard kształcenia co zapewnia uznawalność dyplomu licencjackiego w Polsce i krajach Unii.

Rekrutacja na rok akademicki 2009/2010 rozpocznie się w miesiącu lipcu. Planuje się ponownie przyjęcie 80 osób. Przyjęcia na studia odbędš się bez egzaminu wstępnego. Kandydaci szczegółowe informacje uzyskają na stronie internetowej ATH – Ponadto przy przyjęciu na studia niestacjonarne "pomostowe" obowiązują dodatkowo dokumenty:
  • aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu w zawodzie pielęgniarki z aktualnego miejsca pracy, w przypadku samozatrudnienia:
  • zezwolenie z Izby Pielęgniarek i Położnych ( kserokopia ) na prowadzenie Indywidualnej Praktyki, Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki oraz Praktyki Grupowej.


Podobnie jak w latach poprzednich, Wydział Nauk o Zdrowiu przystąpił do pozyskania środków finansowych z Projektu "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W przypadku otrzymania funduszy pielęgniarki będą mogły bezpłatnie uzupełnić wykształcenie.Prof. ATH dr hab. med. Monika Mikulska

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Informacje ogólne | Aktualności | Władze wydziału | Pracownicy | Kontakt Copyright © by ACI